Smluvní podmínky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 22 Duben 2012 12:48

Podmínky pro rezervaci (objednávku) a půjčování vodních duší:

 1. Vzájemný vztah mezi klientem a půjčovnou duší se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
 2. Klient je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem a zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit zejména před poškozením teplem. Nafukovací duše (dále jen "plavidlo") je nutné chránit před přehřátím vlivem slunečního záření včasným upouštěním vzduchu z plavidla. Je zakázáno používat vesty jako podložku na sezení.
 3. Klient je povinen vrátit vybavení ve sjednané lhůtě a tytéž věci, které mu byly zapůjčeny, nikoli věci jiné stejného druhu.
 4. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po jejím zániku je klient povinen vypůjčené vybavení vrátit.
 5. Vybavení může užívat pouze klient a osoby jím určené. V případě poškození vybavení osobou, které klient vybavení svěřil, nese odpovědnost sám klient a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.
 6. V případě krádeže vybavení je klient povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit půjčovně protokol o ohlášení krádeže.
 7. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů, nebo v případě poškození vybavení, je klient povinen uhradit vzniklou škodu dle ceníku vybavení do 20 dnů od konce platnosti smlouvy.
 8. Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku jednodenního zapůjčení za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
 9. Klient se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo ve smlouvě sjednáno.
 10. Zástupce půjčovny je povinen čekat na místě začátku nebo konce plavby maximálně 15 min. od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané doby nebo místa startu či konce plavby je klient povinen uhradit půjčovně náklady spojené s novou dopravou dle ceníku.
 11. Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při plavbě.
 12. Půjčovna poskytne klientovi náhradní vybavení včetně dopravy zdarma, pokud došlo k jeho nefunkčnosti vinou půjčovny duší.
 13. Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu.
 14. Klient podpisem stvrzuje, že byl seznámen s technickým stavem plavidla, byl proškolen o bezpečnosti plavby  na řece a je si vědom rizik vzniklých s neuváženým používáním plavidla.

© WaterTubes 2012

Aktualizováno Úterý, 05 Červen 2012 08:30
 

Spřátelené weby

Můžeme Vám doporučit:
Yachting 2000
Pronájem plachetnic, katamaranů, motorových člunů, lodí.
RAFTING KRUMLOV
Půjčovna raftů, kanoí, paddle boardů na řece Vltavě.
OUTDOOROVÝ KRUMLOV
Portál veškeré sportovní nabídky v Českém Krumlově!
Penzion TILIA
Levné ubytování v Českém Krumlově s vlastním parkovištěm a blízko historického centra.

Kdo je online:

Právě připojeni - hostů: 5 

Anketa:

Na jakém plavidle nejraději trávíte čas?